Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sitotoksisite ve Hücre Kültürü


Sitotoksisite ve Hücre Kültürü

İnsanlarda kullanılması tasarlanan bir malzeme veya cihazın seçilmesi ve değerlendirilmesi düzenli bir değerlendirme programını gerektirmektedir. Dolayısı ile, tıbbi cihazların değerlendirilmesi de insanlarda kullanılmasının güvenli olacağının ve tasarlandığı gibi işlev göreceğinin güvencesini vermek için biyolojik değerlendirmeyi kapsamalıdır. Bu amaçla biyouyumluluk deneyleri ISO 10993 testleri kapsamında yapılmaktadır.
Laboratuvarımız bünyesinde standart L929 hücre hattı ile malzemelerin “Vücut dışı (In vitro) sitotoksisite deneyleri” yapılabilmektedir.

  • Viewed: 797

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK'ten Haberler
Hünitek
Hünitek