Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Personel


Merkez Müdürü: Doç. Dr. Ömür ÇELİKBIÇAK
omurce@hacettepe.edu.tr

Merkez Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Cem BAYRAM
cemb@hacettepe.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Esra Elif AYDIN DEDE esraelif@hacettepe.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Öznur AKBAL VURAL oznurakbal@hacettepe.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Yeşim Tuğçe YAMAN tugce.yaman@hacettepe.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Melis Şardan EKİZmelisekiz@hacettepe.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Erdoğan ÖZGÜR erdoganozgur @hacettepe.edu.tr

Öğr. Gör. Neval Dicle SUNGUR nevalsungur@hacettepe.edu.tr

Bil. Uzm. Ömer ARSLAN omer.arslan@hacettepe.edu.tr

Bil. Uzm. Esin YILMAZ SAÇAN esiny@hacettepe.edu.tr

Bil. Uzm. Gözde ALTUN gozdebeytepe@gmail.com

  • Viewed: 396

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK'ten Haberler
Hünitek
Hünitek